Przygotowanie projektu deweloperskiego

 • Pozyskanie i analiza gruntu pod budowę
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń
 • Analiza rynku i przygotowanie projektu funkcjonalnego
 • Przygotowanie projektu architektonicznego
 • Pozyskanie finansowania na budowę
 • Opracowanie strategii sprzedaży oraz marketingu

Sprzedaż

 • Uruchomienie działu sprzedaży
 • Wdrożenie projektu u pośredników
 • Przygotowanie oraz wdrożenie obsługi online:
  Contact Centre i WWW
 • Pozyskanie finansowania dla Klientów
 • Raportowanie oraz rozliczanie sprzedaży
 • Obsługa umów przedwstępnych oraz końcowych (jako pełnomocnik)

Zarządzanie najmem

Inwestor

 • pozyskanie pojedynczych lub pakietów nieruchomości z rynku pierwotnego
 • wykończenie i wyposażenie nieruchomości

Właściciel

 • przygotowanie nieruchomości do najmu
 • opracowanie oferty
 • pozyskanie najemcy
 • przygotowanie i podpisanie umowy najmu
 • rozliczenia z najemcą, administracją, dostawcami mediów
 • opieka nad nieruchomością
 • pomoc w usuwaniu awarii

Model współpracy

Dopasowujemy się do potrzeb firmy, z którą pracujemy. Istnieje wiele sposobów na osiągnięcie celu.
W zależności od poziomu zaangażowania, proponujemy różne rozwiązania.

Pakiet services

 • Pozyskanie gruntu
 • Uzyskanie pozwoleń
 • Analiza rynku i przygotowanie projektu
 • Pozyskanie finansowania na budowę
 • Opracowanie strategii sprzedaży oraz marketingu
 • + usługi Pakietu Sale Force

+ Marketing w mediach

Pakiet Sales force

 • Uruchomienie działu sprzedaży
 • Wdrożenie pośredników
 • Contact Centre i WWW
 • Marketing on-line
 • Pozyskanie finansowania dla Klientów
 • Raportowanie oraz rozliczanie sprzedaży
 • Obsługa umów jako pełnomocnik

+ Marketing w mediach

Pakiet Projekt

 • Sprzedaż jako wyłączny pośrednik
 • Marketing on-line wersja lite
 • Wdrożenie innych pośredników

+ Marketing w mediach

Pakiet Broker

 • Sprzedaż jako pośrednik

Marketing w mediach

Reklama, udział w publikacjach WPROST, DO RZECZY, WPROST.PL